Zahájení nového ŠR 2019/2020

Milí kolegové, žáci, rodiče a přátelé školy,

jako každý rok jsme se na začátku září sešli, abychom zahájili nový školní rok 2019/2020.

Zdá se až neuvěřitelné, že už uběhlo téměř dvacet let od doby, kdy jsme vstoupili do nového století. Z mnoha našich žáků se za tu dobu stali dospělí, kteří už nesou zodpovědnost sami za sebe. Ti, kteří jsou ještě na naší škole, se mění přímo před našima očima a my jsme rádi, že se můžeme aspoň zčásti podílet na formování jejich osobnosti.

Letošní školní rok jsme zahájili se 145 žáky. Do první třídy přišlo 14 prvňáčků, a ještě několik nových žáků do dalších tříd. Škola má svého statutárního zástupce a jeho zástupkyní se stala Mgr. Jana Březinová.

Přeji Vám všem v novém školním roce mnoho úspěchů, málo proher, i když i ty patří do života, hodně radosti a vnitřní spokojenosti.

Mgr. Dana Kropáčová, statutární zástupce školy