Zahájení nového ŠR 2022/2023

Milí rodiče, vážení občané, srdečně Vás zdravím v novém školním roce.

Stejně jako minulé roky se určitě všichni žáci velmi těšili do školy a nemohli se dočkat, až konečně skončí ty dlouhé nudné prázdniny a konečně budou moct jít do školy. Nejvíce se jistě do školy těšili žáci prvních tříd.

Vítám mezi námi všechny prvňáčky, kteří se už nemohou dočkat, až zasednou do lavic, kde se budou učit číst, psát a počítat.  Samozřejmě mezi námi také vítám všechny další žáky, kteří do naší školy tento rok nově nastupují.

Tento školní rok snad konečně nebudou žádná vládních omezení a žáci zažijí normální školní rok, ve kterém bude probíhat pouze prezenční výuka. Pokud bude všechno v pořádku, tak se během roku zapojíme do tradičních sportovních a vědomostních soutěží, žáci navštíví kulturní vystoupení, proběhnou různé besedy a kroužky, lyžařský výcvik, kurz plavání a mnoho další akcí patřících do běžného školní roku. 

Začátkem března se po dvouleté přestávce uskuteční ples SRPŠ, na který se jistě všichni moc těšíme a budeme s napětím očekávat, jaké taneční vystoupení si pro nás žáci pod vedením tanečních instruktorů na ples připraví.

Od minulého školního roku začala naše škola používat informační elektronický systém pro školy DmSoftware, který se všem velmi osvědčil. Díky tomuto sytému mají zákonní zástupci okamžitý přehled o prospěchu a chování žáka. Komunikace mezi školou a zákonnými zástupci je rychlejší a lepší.   Připomínám, že tuto aplikaci musí všichni žáci i rodiče pravidelně sledovat, protože všechny podstatné informace jsou posílány přes tuto aplikaci.

Od letošního školní roku bude probíhat vzdělávání žáků podle nového školního vzdělávacího plánu. Největší změna je v oblasti informatiky, díky které si žáci budou rozvíjet své digitální kompetence. Během informatiky se žáci naučí ovládat program Scratch, budou pracovat se stavebnicí Lego Spike Prime a dalšími zajímavými aplikacemi. V této digitální době jim nabyté znalosti a dovednosti usnadní práci v jejich dalším životě.

Na závěr chci popřát všem šťastný vstup do nového školního roku. Věřím, že tento školní rok bude o poznání lepší než ten minulý a nebude žádné zavíraní.

Přeji všem pevné zdraví

Roman Hanák, ředitel školy