Zahájení školního roku 2014/2015

Tak jako v minulém roce, tak i letos, jsme se opět sešli, abychom slavnostně zahájili nový školní rok 2014/2015. Seznámili jsme se s novými prvňáčky, dále s novými dětmi z Brníčka, kteří k nám přestoupili. Představeni byli i noví pedagogičtí pracovníci a další přijatí zaměstnanci.

Na závěr jsme si popřáli, aby byl nový školní rok pro nás všechny úspěšný.