Zahájení školního roku 2022/2023

Dobrý den,

dovolte mi, abych na tomto tradičním slavnostním zahájení přivítal všechny rodiče, žáky, paní starostku a také nové i stávající zaměstnance naší školy.

Připadá mi to jako včera, kdy jsme na tomto místě slavnostně ukončili předešlý školní rok a stojíme zde znovu.

Doufám, že všichni žáci i zaměstnanci si přes prázdniny pořádně odpočinuli a načerpali spoustu pozitivní energie, kterou budou potřebovat během tohoto školního roku.

Určitě se už všichni žáci těšili, až konečně nastane nový školní rok a konečně budou moci jít do školy. U starších žáků bylo nadšení menší, ale žáci prvních tříd jsou jistě natěšeni a připraveni se vzdělávat.

Vítám mezi námi všechny prvňáčky, kteří se už nemohou dočkat, až zasednou do lavic, kde se budou učit číst, psát a počítat.  Samozřejmě mezi námi také vítám všechny další nové žáky, kteří do naší školy tento rok nově nastupují.

Tento rok bude také hodně důležitý pro žáky devátých tříd, protože se musí rozhodnout, kterou školu si vyberou pro své další studium. Přeji všem, aby se dostali na školu, kterou by si přáli. Ovšem je potřeba připomenout, že pro úspěšné přijetí na školy se nesmí nic podcenit a musí se poctivě učit a zodpovědně připravovat na přijímací zkoušky.

Nebudu vyjmenovávat všechny akce, které nás čekají, ale několik tradičních a nejvýznamnějších přece jen připomenu. Během školního roku se zapojíme do tradičních sportovních, předmětových a vědomostních soutěží, žáci navštíví kulturní vystoupení, proběhnou různé besedy a kroužky, lyžařský výcvik, kurz plavání, vánoční jarmark, školní akademie a mnoho další akcí patřících do běžného školního roku. 

Vzhledem k tomu, že tento rok bude slavit škola 50. leté výročí, tak se veřejnost může těšit na kulturní a zábavní program v areálu školy k oslavě tohoto pěkného jubilea. Do této akce budou zapojeni všichni zaměstnanci a žáci školy a termín oslavy je plánován na konec května nebo začátek června.

Čeká nás toho opravdu hodně, ale společnými silami určitě všechno zdárně zvládneme

Na závěr chci popřát všem přítomným šťastný vstup do nového školního roku.

Přeji všem pevné zdraví

Roman Hanák, ředitel školy