Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne:

2.4. 2019 v době 13.30–16.00 hodin

na Základní škole a Mateřské škole Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace

(budova ZŠ, 1. patro)


 


K zápisu pro školní rok 2019/2020 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

 • děti narozené v období 1. 9. 2012–31. 8. 2013
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2018:
 1. a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2019 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení
 2. b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2018 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Průběh zápisu:

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem dne 2. 4. 2019 v době 13.30–16.00 hodin do ZŠ a MŠ Hrabišín (budova ZŠ – 1. patro).
 • S sebou je potřeba vzít svůj OP a rodný list dítěte, u cizinců pas.
 • Zápis bude rozdělen do dvou částí:
 1. a) formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce.
 2. b) motivační – činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou.
 • K zápisu není potřeba se objednávat, je však vhodné dodržet časový harmonogram (po předchozí domluvě v MŠ)
 • Je-li dítě v termínu zápisu nemocné, může se zákonný zástupce dostavit bez něj.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020:

 • Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Hrabišín.
 • Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Hrabišín, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 • Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2019/2020

 • Ve školním roce 2019/2020 lze otevřít jednu první třídu. Žáci budou přijímáni do celkové kapacity školy.

Oznámení o přijetí:

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy – www.zshrabisin.cz
 • Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
 • Zákonný zástupce podá žádost o odklad povinné školní docházky.
 • Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Vzhledem k dubnovému termínu zápisu doporučujeme objednání do PPP co nejdříve.

Co našim žákům nabízíme?

 • školní družinu
 • různé zájmové útvary
 • lyžařský výcvik
 • výuku plavání
 • bruslení
 • nové školní hřiště
 • další sportovní aktivity