Zápis do 1. třídy

V úterý 2. února proběhl zápis dětí do 1. třídy. Během odpoledne se do školy dostavilo 19 předškoláků. Letošním tématem byl cirkus. Děvčata z druhého stupně, převlečená za klauny, provázela děti po jednotlivých stanovištích. Nejprve si děti povídaly o cirkuse, počítaly zvířátka, poznávaly číslice. U barevného klauna si prověřily, zda zvládnou poznat všechny barvy. Pohádkový klaun na děti čekal s pohádkovými úkoly. Nejtěžší úkol čekal budoucí prvňáčky na posledním stanovišti, kde měli za úkol sestavit podle předlohy šaška a poznat geometrické tvary. Někteří se při skládání pořádně zapotili. Na závěr byly děti odměněny malými dárečky. Všem přejeme, aby se jim příští rok ve škole dařilo.

Mgr. Veronika Golová, Mgr Jana Březinová