Beseda Bílá pastelka

Středa 12. října 2016 připadla na den celostátní veřejné sbírky pro nevidomé a slabozraké  –Bílé pastelky. Tento den nás ve škole navštívily dvě zástupkyně Tyfloservisu, který tuto sbírku pořádá. Žáky seznámily s problematikou nevidomých a slabozrakých. Ukázaly dětem,  jaké pomůcky tito lidé mohou využívat, aby měli snazší život. Na závěr besedy mohly děti přispět na tuto sbírku zakoupením bílé pastelky.

 Mgr. Jana Březinová

bila-pastelka