Čarodějnice v MŠ

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se MŠ přeměnila v čarodějnické rejdění. Všichni čarodějové a čarodějnice kreslili, tancovali a zkoumali své kostýmy jako na módní přehlídce. V odpoledních hodinách se uskutečnil na zahradě školy slet všech malých čarodějnic, čarodějů a jejich rodičů. Pro děti i rodiče byly připraveny čarodějnické soutěže. Děti, které zvládly všechny disciplíny, čekala čarodějnická odměna. Nakonec jsme si opekli buřty nad čarodějnickým ohněm. Všechny děti si domů nesly nejen sladké odměny, diplom a čarodějnický průkaz, ale hlavně spoustu zážitků.

Pavlína Koutná