Den dětí v MŠ

Den dětí jsme v mateřské škole oslavili vycházkou do přírody k místní přehradě. Cestou tam jsme pozorovali okolní přírodu, zkoumali jsme, co se děje v trávě a v přehradě pozorovali vylíhnuté pulce, které jsme si na přání dětí přinesli do mateřské školy k dalšímu pozorování, budeme se snažit pulcům vytvořit správné prostředí a potravu tak, aby se nám podařilo zajistit vše pro správný vývoj žáby. Děti se tak budou moci blíže a kontaktně seznámit s tím, jak se žabka dostane na svět. Vyvinuté žabky přeneseme zpět k přehradě.

U přehrady jsme se naučili, co je potřeba k založení ohně, jeho užitku, ale i bezpečnosti. Po úspěšném rozdělání ohně jsme si společně opekli ke svačině špekáčky. Teplý den jsme strávili v přírodě u vody a celodopolední vycházku jsme zakončili v místní jednotě, kde si děti vybraly za odměnu studenou a sladkou pochoutku.

Kolektiv MŠ