DEN STROMŮ

Ve čtvrtek 19. 10. jsme dětem připravily projektový den na téma Den stromů. S dětmi jsme nejprve vedli diskuzi na téma „k čemu nám jsou stromy?“, kdy děti za pomoci návodných otázek samy hádaly, k čemu všemu stromy potřebujeme a můžeme využít. Následně se děti prostřednictvím příběhu dozvěděly, co vše strom ke svému životu potřebuje. Dalším úkolem dětí bylo s využitím kooperace postavit na koberci velký strom z dřevěných kostek podle zadaného plánku. Rozděleni do skupin poté výtvarně znázornily dané prvky potřebné pro život stromu (hlína, slunce, vzduch, voda) a umístily je na vytvořený strom. 

Další část se věnovala popisu stromu, kdy děti jednotlivé části skládaly tak, jak strom roste (kořeny, kmen, větve, listí). Pomocí demonstrace si představily strom během jednotlivých ročních období a seznámily se se změnami, které můžeme na stromech během roku pozorovat. Diskuzní otázka pro tuto část byla „proč stromům padá listí?“, kdy děti formou diskuze a brainstormingu předkládaly své nápady.

V poslední části si děti ve skupinách vyzkoušely dva jednoduché pokusy, které jim názorně předvedly jak listy čerpají vodu a také jak se z nich voda odpařuje. Na závěr děti projektový den zhodnotily, měly prostor k vyjádření zda se jim aktivity líbily, zda se jim vše povedlo a mohly také předložit nápady anebo tipy na to, co dále by se o stromech a přírodě chtěly dozvědět při další příležitosti.

Kolektiv MŠ