Preventivní program 7. ročníku

V pondělí 23. října se žáci 7. ročníku zúčastnili programu s názvem Klima v naší třídě.

Jedná se o interaktivní program zaměřený na podporu zdravých vztahů mezi spolužáky, skupinové soudržnosti a spolupráce. Cílem tohoto preventivního programu je společně s dětmi najít a pojmenovat to, co podporuje fungování jejich třídy jako dobrého kolektivu a co jej naopak narušuje. Co můžu udělat dobrého já jako jednotlivec pro naši třídu? Co je ještě legrace a co už může někomu ubližovat? Jak poznám, že problém ve třídě zvládnu sám (nebo my jako třída) a kdy už musíme vyhledat jinou pomoc? A vím, za kým mohu jít? Cílem tohoto programu všeobecné prevence je pozitivně podpořit atmosféru ve třídě.

Program naše žáky velmi zaujal. Za aktivní přítomnosti třídní učitelky si společně vytvořili lístečky se jménem tak, jak by chtěli být oslovováni (jméno + pocit, např. Marie Veselá).  Po vysvětlení pravidel (hlásit se o slovo, mluví jen jeden apod.) se usadili do kroužku a společnými silami skládali svůj příběh, tvořili třídu z kostek a mimo jiné také například hledali rozdíly mezi pojmy šikana a škádlení.

Těšíme se na další spolupráci s milou paní lektorkou z PPP v Šumperku.

                                                                                                               Mgr. Kateřina Žanda