Dopravní hřiště 2022

Dne 23. 5. 2022 se žáci 4. třídy zúčastnili plnění průkazu cyklisty na dopravním hřišti v Uničově. Celý měsíc květen jsme pilně procvičovali znalost dopravních značek, řešení křižovatek, zaměřili jsme se na správné vybavení jízdního kola. Trénovali jsme testové otázky, plnili jsme úkoly v programu Dopravní výchova na počítači. Do Uničova jsme dojeli s dobrou náladou, ale s obavou, zda průkaz cyklisty získáme. Míšu Jílka, který měl zraněnou ruku, přivezla na hřiště maminka. Míšu by totiž hrozně mrzelo, že průkazku nezískal. Začali jsme svačinou, abychom se na testy posilnili. Někteří byli hotovi v cuku letu, ale jiní s testem bojovali. Ne všem dětem se podařilo test z dopravních znalostí napsat na patřičný počet bodů. Následovala jízda na kole. Na tu jsme se moc těšili. Sluníčko hřálo a někteří z nás to také na kole pěkně rozpálili. Bez dodržování předpisů a dopravních značek. Paní Buřvalová, která nás při jízdě pozorovala a hodnotila, měla co dělat, aby nás všechny ukočírovala. Při závěrečném hodnocení byli někteří velice smutní, protože průkaz nesplnili a došlo i na slzičky. Ale s neznalostí pravidel a špatnou jízdou na kole nemůžeme do skutečného silničního provozu.

Mgr. Lenka Crhonková