Dopravní hřiště

Ve středu 20. září jsme s chlapci ze čtvrté třídy vyrazili do Uničova na dopravní hřiště. Dopravu vlakem děti uvítaly s nadšením. S dobrou náladou jsme dorazili na dopravní hřiště, kde jsme byli srdečně přivítáni paní instruktorkou a panem správcem. Kluci zpočátku opatrně vyzkoušeli jízdní kola, za chvíli už s jistotou projížděli křižovatky dopravního hřiště. Čas na dopravním hřišti uplynul rychle, museli jsme se rozloučit a poděkovat. Po cestě na vlakové nádraží jsme se ještě zastavili na uničovské radniční věži, kde jsme zažili dobrodružství při zdolávání 137 strmých schodů. Dramatická byla hlavně cesta z věže dolů, kterou kluci zvládli bravurně! Pocuchané nervy jsme uklidnili v místní cukrárně, kde jsme si pochutnali na zmrzlině a výtečné smrkové limonádě. I zpáteční cesta vlakem proběhla v dobré náladě. Na cestě z hrabišínského nádraží ke škole nás potkalo ještě jedno dobrodružství. V trávě podél cesty si kluci všimli podivného šustění. S napětím jsme sledovali,  jaké zvíře se v trávě skrývá. K našemu zděšení z trávy vykoukla zmije! Zbytek cesty jsme měli o téma k hovoru postaráno. Do školy jsme dorazili všichni v pořádku a s nevšedními zážitky!

Kamila Cikrytová