Environmentální a přírodovědná exkurze v Mladoňově

V pondělí 11. 9. 2023 jsme po roce vyrazili s dětmi z druhé až páté třídy do Mladoňova na environmentální a přírodovědnou dvoudenní exkurzi. Přivítali nás naši dobří známí instruktoři David, Dita a Aneta. Po ubytování na pokojích nás David seznámil s letošním tématem pobytu, kterým byl ekosystém. Následovala hra na rybolov a vyrábění papírových žabiček. Po výborném obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili jsme s nadšením na výšlap. Cílem skupiny mladších dětí byl lom, kde si děti zahrály týmové soutěže. Skupina starších dětí vyrazila na náročnější túru na ,, Mrtvého muže,“ kterou všechny děti i paní učitelky navzdory horkému počasí statečně zvládly! Program prvního dne byl ukončen akční večerní hrou. Usínali jsme příjemně unaveni a plni zážitků. Druhý den ráno po vydatné snídani si děti vyrobily originální dřevěné káči. Následovala adrenalinová týmová hra na mravence, po které dětem vyhládlo, a s chutí se pustily do obrovského křupavého řízku, který nám paní kuchařky připravily na oběd. Po výborném obědě nastal čas loučení a odjezdu domů. Děkujeme a těšíme se na setkání v příštím roce!

 Kamila Cikrytová