Dopravní výchova

Konečně je tu jaro, pěkné počasí, čas vyjet na výlet na kole. Mnozí z nás již mají nebo dovrší 10 let a nemusíme již spoléhat na rodiče, či starší sourozence, aby s námi vyjeli na kole. Ale my pro to musíme něco udělat. Seznámit se s vybavením jízdního kola, s dopravními značkami, dopravním značením a vůbec s jízdou v silničním provozu. V letošním školním roce splníme průkaz cyklisty. Než vyjedeme do Uničova na dopravní hřiště, probíhá výuka u nás ve škole. Paní Alena Buřvalová, pracovnice Vily Terezy z Uničova, k nám přijela 10. 4. 2018 do školy. Seznámila nás se všemi záludnostmi, které na nás v silničním provozu čekají. Pilně jsme plnili úkoly z dopravní výchovy, které pro nás nachystala. V červnu pojedeme do Uničova a vše bude již naostro. Máme před sebou ještě měsíc práce, abychom vše dotrénovali a co nejvíce z nás průkaz cyklisty získalo.

Mgr. Lenka Crhonková