Školní zájezd – Londýn

Ve dnech 13. 3. – 17. 3. 2018 jsme se žáky II. stupně absolvovali pětidenní zájezd do Londýna, hlavního města Velké Británie. Cesta autobusem byla náročná, ale všichni jsme ji bez úhony zvládli. Autobus byl vybavený WIFI i WC, takže o komfort bylo řádně postaráno. Přejeli jsme Německo, Belgii, Nizozemí, až jsme se dostali do Francie, města Caleis, kde jsme se nalodili v pozdních nočních hodinách na trajekt mířící do Doweru. Do Londýna jsme dorazili kolem 6. hodiny ráno. A hned první den jsme si dali řádně do těla. Nachodili jsme až 20 kilometrů po Londýně. Viděli jsme slavný Big Ben a Westminsterský palác (parlament), Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Národní galerii (kde jsme viděli slavné Slunečnice od Vincenta van Gogha). Den jsme završili projížďkou na Londýnském oku. Poté jsme se rozdělili do rodin. Druhý den jsme navštívili muzea, Madame Tussauds s voskovými figurínami, ulici Sherlocka Holmese, projeli jsme se londýnským metrem, které je nejstarší na světě a slavným Double Decker Bus. Poslední den v Londýně jsme strávili v pevnosti Tower, přešli jsme přes Tower Bridge a navštívili slavnou bitevní loď Belfast. Pluli jsme lodí po řece Temži do slavného parku Greenwich a navštívili jsme námořní muzeum. Den jsme zakončili procházkou a návštěvou nultého poledníku. Po večeři zajištěnou našimi řidiči jsme nasedli do autobusu a vyrazili jsme směrem domů. Do Hrabišína jsme dojeli následujícího dne v odpoledních hodinách všichni živí a zdraví, plní dojmů a úžasných zážitků.

                                                                       Mgr. Jitka Macháčková, Mgr. Jana Březinová