Dopravní výchova ve 4. ročníku

Úkolem dopravní výchovy čtvrťáků je splnit na konci školního roku průkaz cyklisty. Proto již od září pilně trénují dopravní značky, předpisy, křižovatky, jízdu na kole. V září poprvé navštíví dopravní hřiště v Uničově. Seznámí se s jízdou na semafory, se značením na vozovce, řazením do pruhů, kruhovým objezdem. Navíc je hřiště v krásném prostředí. Je zároveň i malým arboretem. V zimních měsících žáky navštíví lektorka dopravní výchovy Vily Terezy z Uničova paní Alena Buřvalová. Probírá s dětmi teorii. Vybavení jízdního kola, značky, křižovatky. Vše probíhá hravou formou a nejlepší z dětí bývají odměněny drobnými cenami. Pilně se trénuje i v hodinách přírodovědy. Hlavně testy. V červnu je již vše naostro. Opět žáci jedou do Uničova. Mnozí i často s obavou, zda se jim podaří v cizím prostředí napsat test na určený počet bodů a splnit tak vytoužený průkaz cyklisty. Pozor si musí dávat i na jízdu na kole. V letošním školním roce nervozita sehrála svoji roli a někteří musí testy ještě opravovat ve škole. Ale nakonec se snad vše zdárně podaří a všichni čtvrťáci se stanou skutečnými cyklisty.

Mgr. Lenka Crhonková