Integrovaný záchranný systém Libina

Ve čtvrtek 7. června 2018 se naši žáci zúčastnili již tradiční akce IZS v Libině. Akci v rámci prevence sociálně patologických jevů každoročně pořádá kulturní a školská komise rady obce Libina pod vedením p. Aranky Jarošové, ředitelky tamní MŠ. Cílem celé akce bylo rozšíření povědomí dětí a mládeže o fungování IZS. Během dopoledne děti sledovaly simulovaný zásah Vojenské policie ve spolupráci Policie ČR. Dále jsme byli svědky práce Hasičského záchranného sboru, který předvedl svoji techniku. Na stanovištích si děti mohly vyzkoušet ošetřování raněného pod vedením pracovníků Červeného kříže. Ve spolupráci BESIP a Policie ČR si děti osvěžily pravidla silničního provozu. Formou her získávaly povědomí o správném chování při situacích ohrožujících zdraví a život. Nechyběla ani akční bojová ukázka členů Paintball Mostkov. O zábavu se postaral skákací hrad, lezecká stěna a trampolína. Očekávaný stánek se zmrzlinou, párkem v rohlíku, ledovou tříští a palačinkami byl  na svém místě, takže nám ke spokojenosti nechybělo vůbec nic.

Mgr. Lenka Crhonková