Exkurze sběrný dvůr a čistička odpadních vod

Dne 19. 6. 2018 jsme jeli se třídou na exkurzi do sběrného dvora a na ČOV do Libiny. Ve sběrném dvoře nás provázela paní Kalerová. Viděli jsme velký pás, po kterém jedou odpadky a pracovníci je třídí a dávají do pytlů. Třídí se podle druhů, podle barev. Balíky se potom lisují. Také se zde vybírá elektroodpad, pneumatiky, dřevo. Potom jsme šli na ČOV. Zde nás provázel pan Pluskal. Viděli jsme, jak přitéká odpad z Libiny a Oskavy. Voda je strašně špinavá. Po vyčištění je naopak tak čistá, že se může vypustit do řeky Oskavy. Nakonec jsme skončili u paní učitelky na zahradě. Měli jsme zahradní párty. Paní učitelka nám upekla buchtu s malinami a opekla špekáčky. Přišla se za námi podívat i paní vychovatelka Bára s malou Štěpánkou. Celý den jsme si moc užili.

      Hana Jílková, žákyně 4. třídy