INFORMACE K ZÁPISU

Vážení rodiče, 

na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaném vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hrabišín bez osobní přítomnosti dětí jen formou podání žádosti. 

Podání žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení, kopie očkovacího průkazu a vyplněná přihláška (formuláře a další informace jsou ke stažení na www.zshrabisin.cz v části – Mateřská škola/Pro rodiče), je nutné uskutečnit v době od 4. května do 7. května 2020 a možné jsou následující způsoby (vyberte pro vás nejvhodnější):

1. Osobním podáním do kanceláře Základní školy. Do školy vejdete hlavním vchodem a ve vestibulu ZŠ bude označené sběrné místo pro podání všech potřebných dokumentů, které můžete odevzdat od 4. 5. do 7. 5. 2020 v době od 8:00 do 14:00 nebo v jiném čase po telefonické či emailové domluvě s vedoucí MŠ paní Pavlínou Koutnou (776 091 263, pavlina-koutna@seznam.cz)  nebo  s ředitelem školy (583 245 183, hanak@hrabisin.cz)

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) – včetně všech příloh

3. Do datové schránky naší školy (m4rmdq6) – včetně všech příloh

4. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace, Hrabišín 139, 788 05 – včetně všech příloh

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz. Čestné prohlášení o očkování) a doloží kopii očkovacího průkazu.

Potřebné formuláře na zápis MŠ (ke stažení v části Mateřská škola/Pro rodiče):

  • Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií
  • Kopii očkovacího průkazu
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Čestné prohlášení o očkování
  • osobní dotazník

Ing. Roman Hanák, ředitel ZŠ a MŠ Hrabišín