Anketa: otevření Mateřské školy

Vážení rodiče,

budeme velice rádi, pokud si najdete chvilku času pro zamyšlení a vyplnění níže zaslané ankety, která se týká znovuotevření MŠ Hrabišín.

Pro organizaci chodu mateřské školy a dodržení hygienických podmínek jsou pro nás Vaše odpovědi důležité. Vyplňte prosím, zda bude Vaše dítě po otevření do mateřské školy docházet, či máte jiné možnosti a zůstanete s ním doma.

Děti budou moci docházet do MŠ za nastavených přísných hygienických podmínek:

  • Na každý den musí mít dítě 4 sterilní roušky a 2 podepsané označené sáčky. Jeden na roušky čisté, druhý na ty použité.
  • Paní učitelky budou vaše děti přebírat již ve vstupní hale, nebude možné s dětmi docházet do jednotlivých tříd.
  • Dětem bude při ranním filtru měřena teplota, nemocné dítě nebude do MŠ přijato (rýma, kašel, teplota).
  • Počty dětí ve třídách budou sníženy podle doporučení MZČR, tzn. děti budou po celou dobu mimořádné situace určeny, do které třídy budou patřit.

Podmínky docházky budou doplněny podle bližších informací v Manuálu, který bude pro tento účel vydaný MŠMT nebo MZČR.

Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………..třída…………………………………

Jsem pro otevření dne……………….… 1.6. ano/ne ………………….. 1.7. ano/ne   ………………..1.8. ano/ne                                                           

Mé dítě: nastoupí/nenastoupí

Mám obavu ze znovuotevření MŠ: ano/ne

Pokud odpovíte ano, je to z důvodu:

  • Mé dítě nevydrží celý den v roušce.
  • Mám obavu z možné infekce.
  • Jiné (rozepište).
  • Vyberte prosím jednu z možností, dle Vašich potřeb.

Prázdninový provoz:

V neposlední řadě si promyslete a napište, zda bude Vaše dítě o letních prázdninách docházet do MŠ, abychom znali přibližný počet dětí. Letní prázdninový provoz bude zajištěn tak, jak jste byli již dříve informováni. Připomínáme, že poslední srpnový týden bude provoz omezen z důvodu příprav na nový školní rok.

Mám zájem, aby mé dítě o letních prázdninách docházelo do MŠ (červenec 2020) ………………..ano/ne

                                                                                                                     (srpen 2020) ……………………ano/ne

Vyplněný dotazník, prosíme, pošlete e-mailem (Pavlina-Koutna@seznam.cz ), do schránky v MŠ.

Děkujeme a budeme se těšit na brzkou shledanou

Pavlína Koutná, vedoucí MŠ