Informace o ukončení školního roku 2019/2020 a předávání vysvědčení

Slavnostní ukončení školního roku proběhne v případě příznivého počasí v úterý 30. června v 7:30 hodin před budovou školy. Jestliže bude pršet, tak se slavnostní ukončení uskuteční v kulturním domě Hrabišín. Po slavnostním ukončení dostanou žáci vysvědčení od třídních učitelů a odchází domů.

V úterý 30. 6. 2020 nebude školní jídelna vařit obědy pro žáky ZŠ.