Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy

Milí žáci, vážení rodiče, v souvislosti s novým nařízením Vlády České republiky vás tímto informuji:

I. stupeň ZŠ

Žáci I. stupně, kteří zůstali doma, se nově mohou dodatečně připojit do stávajících skupin ve škole – nicméně podmínka 15 žáků na skupinu zůstává. Pokud byste měli zájem, oslovte svou třídní učitelku (pozn. připojení žáka do skupiny bude možné do obsazení kapacity).

 II. stupeň ZŠ

Podle instrukcí z ministerstva školství – od pondělí 8. 6. bychom rádi obnovili výuku na II. stupni ZŠ, bohužel není ji možné obnovit ve stejném rozsahu jako na I. stupni. Ministerstvo trvá na tom, že „hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.“ Navíc škola poskytuje žákům online hodiny.

Od pondělí 8. 6. 2020 je žákům 2. stupně umožněna osobní přítomnost žáků ve škole, a to zejména z těchto důvodů:

  • individuální nebo skupinové konzultace navazující na vzdělávání žáků na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020,
  • socializační aktivity,
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole,
  • odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb u žáků 9. tříd,
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Vzhledem k tomu, že se jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit, má škola nárok v případě malého počtu přihlášených žáků tyto aktivity nerealizovat.

Každá skupiny žáků 2. stupně bude mít možnost navštívit školu pouze jeden nebo dva dny v týdnu o maximálním počtu 15 žáků. Škola upřesní další informace na základě vyhodnocení přihlášených žáků.

Prosíme všechny rodiče, aby v případě zájmu do středy 3. 6. 2020 do 12:00 hod přihlásili své dítě zasláním emailové zprávy třídnímu učiteli, příp. informovali třídního učitele telefonicky.

Pravidla, podle kterých bude probíhat výuka, naleznete na stránkách školy v části Ochrana zdraví a provoz základních škol.

Podepsané čestné prohlášení bude doručeno do kanceláře základní školy nejpozději před zahájením výuky dne 8. 6. 2020. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je ke stáhnutí na stránkách školy v části Základní škola/Pro rodiče.

Děkuji za pochopení

Ing. Roman Hanák, ředitel