Máme svůj vlastní les

Když na začátku školního roku za námi přišel Myslivecký spolek Hrabišín s nabídkou pro děti v podobě vysázení vlastních stromků do kůrovcem zničeného lesa, neváhali jsme ani minutu a nabídku přijali. Napomoci přírodě a ještě se přiučit něčemu novému, je to, co nás baví. Oslovili jsme žáky třetí až páté třídy a zájem byl veliký. Přihlásilo se přes 15 dětí, které se vydaly v pondělí 21. října v doprovodu svých učitelek na určené místo v Bořině. Tam na nás čekali členové Mysliveckého spolku i s loveckými psy, aby nám řekli, co nás čeká. Před samotným sázením bylo důležité zjistit, co o lesním ekosystému vlastně víme, a také načerpat nové informace. Procházeli jsme lesem, užívali si jeho podzimní barvy a čistý vzduch. Konečně nastala ta chvíle, kdy jsme dostali do rukou motyčky, protože naším úkolem bylo vysázet nové mladé borovice. Každý si vybral své místo, kde bude nový stromeček růst. Paní učitelky a myslivci nám pomohli zasadit si ten svůj. A aby si ho každý poznal, připíchl k němu svoji jmenovku. Takže teď můžete v lese narazit na borovici, která se jmenuje třeba Amálka nebo Vítek. Jako správní lesníci jsme naše sázení zpečetili opékáním buřtů, protože po každé práci bývá i pořádný hlad.
Les bereme jako samozřejmost. Ale ani on to nemá jednoduché, vypořádat se se všemi škůdci a nástrahami a péče o něj je pěkná dřina. Odpoledne jsme si užili a budeme doufat, že náš školní les bude pěkně růst.

Bc. Klára Hasmannová