Bílá pastelka

Ve středu 16. října nás navštívili pracovníci SONS – Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Šumperku, aby nám přiblížili význam celostátní  charitativní sbírky Bílá pastelka. Tato charitativní sbírka je určena pro podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany. Prostřednictvím návštěvy pracovníků SONS měly děti možnost nahlédnout do světa nevidomých. Dozvěděli jsme se, jaký je každodenní život nevidomých, jaké používají pomůcky, čemu se věnují ve svém volném čase a jakým způsobem, ale především to, jak můžeme i my pomoci v případě, že se s nevidomým člověkem setkáme. Zakoupením symbolické bílé pastelky jsme přispěli alespoň malou částkou do této celostátní charitativní akce.

Mgr. Veronika Korgerová