Matematická soutěž žáků 5. tříd

V úterý 11. dubna 2017 se tři žáci 5. třídy – Tereza Kupčíková, Denis Paškov a Adam Jílek zúčastnili celookresní matematické soutěže pro žáky 5. tříd, která se konala na ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku. Z 57 přihlášených účastníků se naši žáci umístili na těchto místech:  Adam Jílek na 15. místě, Denis Paškov na 10. místě a Terezka Kupčíková na 8. místě. Za snahu a pěkné umístění v soutěži všem výše jmenovaným žákům pan ředitel pogratuloval a odměnil je sladkostí. My se ke gratulaci také připojujeme a přejeme jim mnoho úspěchů na dalších soutěžích.

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS.