Zápis do 1. třídy

V úterý 4. dubna proběhl zápis dětí do 1. třídy. Během odpoledne se do školy dostavilo 13 předškoláků. Pro děti byla připravena procházka lesní stezkou, na které plnily různé úkoly.  Nejprve si děti povídaly o lese, poté se proběhly jako zvířátka přes překážky. Na dalším stanovišti nám povídaly o lesních zvířátkách a pocvičily paměť. U písmenkového chodníku nám děti pomohly zasadit správná písmenka na místo a snažily se některá poznat. Chodníček je dále zavedl k místu, kde odpočívalo mnoho plyšových zvířátek. Tady děti házely kostkou a počítaly zvířátka a poznávaly číslice. Odtud vedl malý kousek ke studánce v lese, která byla plná geometrických tvarů. Na závěr nám nakreslily myslivce, který se stará o zvířátka v lese. Za snahu byly děti odměněny malými dárečky. Všem přejeme, aby se jim příští rok ve škole dařilo.

Mgr. Jana Březinová, Mgr. Veronika Korgerová