Matematický klokan 2022

V pátek 18. března se žáci 1. a 2. stupně zúčastnili soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Žáci na 1. stupni byli rozděleni do kategorií Cvrček a Klokánek, 2. stupeň do kategorií Benjamín a Kadet. Žáci měli na vyřešení úloh 60 minut, vybírali vždy jen jednu správnou odpověď. Úlohy byly rozděleny do třech částí podle obtížnosti, za každou správnou odpověď žáci získali 3, 4 nebo 5 bodů, při špatné odpovědi se body neodčítaly. Nejvyšší počet získaných bodů byl 120. V kategorii Cvrček se na 1. místě umístila Gabriela Filipi (67 bodů), na 2. místě Petr Bartoš (59 bodů) a na 3. místě se umístili společně Veronika Pospíšilová, Michal Otava a Radek Macek (53 bodů). V kategorii Klokánek se na 1. místě umístila Natálie Foltýnová (102 bodů), na 2. místě se umístila Amália Feteriková (81 bodů) a 3. místo obsadili Valerie Dlouhá a Michal Jílek (46 bodů). V kategorii Benjamín získal 1. místo Radim Frank (70 bodů), 2. místo Vít Halmich (64 bodů) a 3. místo Maxmilián Klemeš (60 bodů). Ve čtvrté kategorii Kadet se na 1. místě umístila Justýna Kouřilová (73 bodů), na 2. místě se umístil Richard Křepelka (67 bodů) a 3. místo získal David Langr (62 bodů).

Jana Tomášková