Vycházka mladých myslivců

V sobotu 26. 3. 2022 jsme se sešli s naším kroužkem a vydali se na procházku po Hrabišíně. Sešli jsme se u družstva v 9 hodin. Naše procházka byla zaměřená na jarní úklid obce. Dětem přišli na pomoc i jejich rodiče. Každý si s sebou přinesl své pracovní rukavice a dostal pytel na odpadky. Účastníci se rozdělili do dvou skupin a každá skupinka začala uklízet svůj úsek vesnice. Moje skupinka uklízela především kolem školy. Překvapilo nás, jaké ,,poklady“ jsme našli. Po dvou hodinách se skupinky sešly na parkovišti u hřbitova. Společně jsme přešli hlavní silnici a vesele zamířili k mysliveckému rybníčku. Tam na nás čekalo malé občerstvení a pochvala za dobrou práci. Sobotní počasí nám přálo, byli jsme pilní, takže jsme nasbírali šest pytlů odpadků. Paní učitelka nás všechny pochválila, že jsme odvedli dobrou práci. A pak nás čekala zábavná hra, kterou vymyslela paní učitelka. Sobotní dopoledne uběhlo velmi rychle. Před obědem jsme se rozešli všichni domů. Byl to krásný výlet.

Lucie Rychová 7. třída