Dopravní výchova

Konečně je tu jaro, pěkné počasí, čas vyjet na výlet na kole. Také je tu doba, kdy po dlouhé koronavirové přestávce můžou lektoři přijít za námi do školy. Mnozí z nás již mají nebo dovrší 10 let a nemusíme již spoléhat na rodiče, či starší sourozence, aby s námi vyjeli na kole. Ale my proto musíme něco udělat. Seznámit se s vybavením jízdního kola, s dopravními značkami, dopravním značením a vůbec s jízdou v silničním provozu. V letošním školním roce splníme průkaz cyklisty. Než vyjedeme do Uničova na dopravní hřiště, probíhá výuka u nás ve škole. Paní Alena Buřvalová, pracovnice Vily Terezy z Uničova, k nám přijela 24. 3. 2022 do školy. Seznámila nás se všemi záludnostmi, které na nás v silničním provozu čekají. Pilně jsme plnili úkoly z dopravní výchovy, které pro nás nachystala. V květnu pojedeme do Uničova a vše bude již naostro. Máme před sebou ještě 2 měsíce práce, abychom vše dotrénovali a co nejvíce z nás průkaz cyklisty získalo.

                                                                                                          Mgr. Lenka Crhonková