Zápis do 1. třídy

Po delší době jsme se dočkali osobního setkání s dětmi při zápise do 1. třídy. Dvacítka budoucích školáků se nám přišla v úterý 5. dubna představit a ukázat něco z toho, co by každý předškolák měl před vstupem do školy umět. Na děti čekal maňásek školák Pepa se svými kamarády, který zároveň bude děti provázet 1. i 2. třídou. Na stanovištích jsme počítali, porovnávali, hledali rozdíly, poznávali barvy, skládali obrázek, vyprávěli pohádku podle obrázků, vytleskávali slova a určovali první hlásku ve slově. U stolečku si děti vyzkoušely napodobit jednoduché grafické cviky. Cílem zápisu není děti zkoušet, ale zmapovat, komu se co daří, kdo potřebuje ještě něco dopilovat, případně rodičům doporučit, na co se mají zaměřit. V poslední době se nejčastěji setkáváme s nesprávnou výslovností. Toto považujeme za základní dovednost, která je důležitá pro budoucí nácvik čtení i psaní. Apelujeme na rodiče, aby v případě, kdy dítě má problém s výslovností tuto skutečnost nepodceňovali, navštěvovali logopedii, ale především doma pravidelně řeč procvičovali. Protože nám jde o to, aby v září děti přišly do prostředí, které již trochu znají, rozhodli jsme se, že do konce školního roku uspořádáme ještě několik společných setkání a vyzkoušíme si, co všechno se dá ve škole dělat. Ve společných setkáních chceme do budoucna pokračovat a setkávat se s budoucími prvňáčky každý měsíc. Na budoucí prvňáčky se moc těšíme a přejeme si, aby nám šla práce společně od ruky.

Mgr. Veronika Korgerová