Matematický klokan 2023

17. 3. 2023 se děti naší školy zapojily do soutěže Matematický klokan, která se každoročně koná téměř ve všech základních a středních školách v České republice. Jde o matematickou soutěž, která primárně neprověřuje znalosti matematiky, ale spíše logické uvažování nebo prostorovou představivost. Děti základních škol jsou rozděleny do 4 kategorií podle věku. V kategorii Cvrček nejmladších dětí se na 1. místě umístil Štěpán Uttendorfský s 50 body, následován Teodorem Mynářem s 49 body a Dominikem Hejlem se 45 body. V kategorii Klokánek pro 4. a 5. třídy byl na 1. místě Matěj Hvižď s 65 body, na 2. místě Laura Jarošová s 64 body, 3. místo pak obsadila Lucie Otavová s 59 body. Kategorii Benjamín pro šesťáky a sedmáky vyhrál Vit Halmich s 81 body před Radimem Frankem se 79 body a Brunem Kouřilem se 76 body. V kategorii Kadet osmých a devátých tříd se postavila do čela Bára Halmichová se 75 body, na 2. místě pak byla Iveta Rygarová se 71 body před Maxmiliánem Klemešem se 64 body.

Adéla Kašparová