Ples SRPŠ 2023

Dobrý den dámy a pánové, vítejte na letošním školním plese. Takto nás po dlouhých dvou sezónách, kdy ples nemohl být, přivítala v pátek 17. 3. 2023 paní Losová v Kulturním domě v Hrabišíně. Dlouho očekávaný večer byl tu. Předcházely mu měsíce příprav, nacvičovala se vystoupení žáků, šerpování deváťáků, chystala se výzdoba, zajišťovala se tombola a vše potřebné k tomu, aby to byl nezapomenutelný večer pro nás všechny. Po zahájení přišlo na řadu vystoupení žáků druhého stupně, které mělo u všech veliký úspěch a tanečníkům patří velké díky a pochvala. Následovala rodičovská volenka. Po krátké pauze dostali prostor naši deváťáci, kteří byli úspěšně svojí třídní učitelkou ošerpováni. Po další sérii písniček přišlo na řadu překvapení deváťáku v podobě dvou tanečních vystoupení. I oni sklidili veliký potlesk. O půlnoci přišla na řadu tombola, která byla velmi bohatá, a všem sponzorům tímto ještě jednou děkujeme. O zábavu a tanec bylo postaráno díky skupině Toby Band do brzkých ranních hodin. Ples dopadl skvěle a věřím, že si ho všichni zúčastnění užili. Všem organizátorům a účinkujícím děkujeme za skvěle připravenou akci a těšíme se na tu další zase za rok.

Bc. Klára Hasmannová