MŠ Kouzelná nitka

Projektový den mimo MŠ s odborníkem z praxe – program „Kouzelná nitka“ červen 2021

V našem projektovém dni jsme se vypravili na farmu Obora. Nejdříve nás pedagog společně s odborníkem seznámili s tím, co nás čeká, jaká je nabídka aktivit. Seznámili děti s mini farmičkou Obora – s prostředím, kde žijí ovečky, jak se o ně správně pečuje. Děti byly upozorněny na zásady bezpečného pohybu a chování v novém prostředí. Také jim bylo vysvětleno a názorně ukázáno, jak a čím se ovce krmí, kde bydlí a jak se jim zajišťuje krmení na zimu a v létě. Důraz byl kladen na ekologické chování a specifika biotopu louka. Děti si všímaly rozdílu principu louky a zahrady. Pojmenovávaly rostliny, květiny, byliny na louce a na zahradě. Také si prohlédly zákoutí zahrady, za využití pěšinek křížem – krážem celou zahradou. Cestovaly labyrintem pěšin podle daných pokynů. Nejen u kouzelné studánky si všímaly pohádkových keramických exponátu a poznávaly, co znamenají. V průběhu projektového dne byly děti rozděleny do čtyř skupin. Každá skupina sledovala a vyzkoušela všechny aktivity, které pro ně byly připraveny. Pedagog a externí odborník se při činnostech s dětmi střídali a při většině činností s dětmi prováděli aktivity, jak společně, tak i jednotlivě.  Děti se postupně seznámily s Krtečkem, jak ke kalhotkám přišel i s historicky starou knihou, s novými pojmy, i s tím, jak si dříve děti hrály, jak se vyráběly hračky a oblečení. Děti poznávaly, z jakých materiálů se dříve vyráběly oděvy a zejména se zajímaly o to, na co a jak se dá využít ovčí vlna. 

V praktické části se děti seznámily s funkcí hřebenů na česání ostříhané ovčí vlny.  Dále si prohlédly kolovrátek. Vyzkoušely si, jak je obtížné usoukat pěknou, hladkou nit z vyčesané vlny. Každé dítě si vyrobilo z ovčí nitě náramek. Osahaly si výrobky z ovčí vlny, svetr, ponožku, šálu, čepici atd. Na jednoduchém ručním tkalcovském stavu si vyzkoušely tkát jednoduchou technikou kobereček. Dětem i pedagogům se program líbil a všichni se seznámili s něčím novým a každý si našel něco velice zajímavého.

Za MŠ Mgr. Marcela Vavřinová