MŠ Malí hrnčíři

Průběh projektového dne byl stejný jako minulý. Nejprve se děti seznámily s tím, co je během projektu bude čekat. Po příjezdu pana Křížka děti pozorovaly, jak chystal hrnčířský kruh k provozu. Pomáhaly s přípravou stolečků a židliček potřebných ke keramickému tvoření.

Po uvedení do provozu a vyzkoušení hrnčířského kruhu se děti rozdělily na menší skupiny. Každá skupinka se seznámila s panem Křížkem a s tím, co vlastně hrnčíř dělá, jaká je tradice hrnčířství. Na úvod pan Křížek s paní učitelkou Vavřinovou všechny děti seznámili s dodržováním bezpečnosti při práci s keramickou hlínou, se špejlemi a párátky, a zejména s hrnčířským kruhem. Také děti upozornili na nutnost dodržovat hygienické podmínky. Nejdříve si děti prohlédly keramické hrnky, misky, vyrobené na hrnčířském kruhu. Potom každé dítě dostalo svoji hroudu hlíny, a s tou začalo samostatně pracovat. Hlínu mačkaly, koulely, válely, seznamovaly se s její konzistencí, pružností, tvarovatelností. Děti si vyzkoušely i zvláštní metody zpracování, jako je plácání, bouchání, dloubání atd. Modelovaly různé tvary. Učily se koulet z hlíny kouličky mezi dlaněmi a na stolečku dlaní. Dále je zdobily vrypy a škrabáním párátky a navlékaly je na špejle, aby se po zaschnutí a vypálení staly korálky. Také se postupně všechny děti vystřídaly u hrnčířského kruhu. Každému dítěti pan Křížek vysvětlil postup práce u kruhu, nasazení hliněné hroudy na kruh, správnému přichycení, namočení rukou před vytáčením tvaru misky U stolečků děti vymodelovaly, ozdobily a navlékly plnou špejli korálků, které poté uložily na podložky na schnutí.

Děti byly nadšeny ze svých výrobků a ze svojí šikovnosti, kdy si všechny děti vytočily krásnou misku a nápaditě vyzdobily vyrobené korálky.

Za MŠ Hrabišín  Mgr. Marcela Vavřinová