Návštěva myslivce v MŠ

První únorový den navštívila naši mateřskou školu paní Jitka Šulová s besedou o myslivosti a lesních zvířatech. Děti se dozvěděly, jakým způsobem mohou zvířatům v zimě pomoct a čím jim můžeme přilepšit v krmelci. Také si mohly prohlédnout a následně roztřídit i opravdové zvířecí trofeje. Na závěr děti společně roztřídily zvířecí rodiny a s paní Jitkou se rozloučily. Beseda se nám líbila a doufáme, že se brzy znovu setkáme, a to nejlépe přímo v mysliveckém revíru – v lese.

Kolektiv MŠ