Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je učební dokument, který si vytváří každá základní škola, aby realizovala požadavky Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání. Je zakotven v zákoně č. 561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 3 a § 5. Naše škola má vytvořený školní vzdělávací […]

Pravidla pro hodnocení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Školní řád

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.