Pohádková babička

V rámci podpory mezigeneračních vztahů a předčtenářské gramotnosti u dětí v mateřské škole, jsme se rozhodli, že i pro tento školní rok budeme hledat „pohádkovou babičku.“ Usmálo se na nás štěstí a sehnali jsme skvělou prababičku od Patrička Schneidra, paní Ludmilu Bartošovou, která jednou měsíčně dochází do mateřské školy v době poledního odpočinku a předčítá dětem pohádky. Dne 3.10.2023 nás poprvé navštívila pohádková babička, ihned v dětech vzbudila radost a zájem o komunikaci. Děti si „pohádkovou babičku“ na první pohled zamilovaly a své zážitky a pocity promítly na obrázky, kterými další měsíc pohádkovou babičku obdarují. Tímto článkem moc děkujeme paní Bartošové za její vlídná slova, empatii a ukázkovou spolupráci. Již se těšíme na další předčítání.

Kolektiv MŠ