Pohádková babička

V letošním roce jsme se v mateřské škole zaměřili na podporu generačních vztahů a čtenářské pregramotnosti předškolních dětí. Oslovili jsme rodiče a prarodiče dětí, zda by se nechtěli zapojit do předčítání pohádek. Měli jsme to štěstí, že projevila zájem babička Laurinky a Patrička paní Hejlová.

A tak jsme ve středu 5. 10. 2022 v mateřské škole přivítali „pohádkovou babičku“, která dětem v poledním odpočinku předčítala pohádku. A už teď se těšíme na další návštěvu a příjemné chvíle při předčítání pohádky. „Pohádková babička“ bude navštěvovat naši mateřskou školu jednou za čtrnáct dní.  Moc tímto děkujeme „pohádkové babičce“ za ochotu a spolupráci.

Pedagogický kolektiv MŠ