Přednáška – Vztahy ve třídě

V pondělí 30. října proběhla v 6. třídě přednáška pana Mgr. Petra Halamy na téma Vztahy ve třídě. Jednalo se o preventivní program zaměřený na pochopení třídních pravidel, lepšího seznámení se žáků navzájem, jejich oslovování a komunikace. Vše probíhalo formou her. Také zde zazněl pojem šikana. Bylo žákům vysvětleno, jak se mají projevům rizikového chování vyvarovat, kde hledat pomoc, pokud by jim bylo nějakým způsobem ubližováno. Různými hrami a rozhovory se žáci o svých spolužácích dozvěděli řadu nových věcí, které snad přispějí k utužení kolektivu ve třídě.

Mgr. Pavla Hrubá