Preventivní program 4. ročník

Ve středu 15.6.2022 se žáci 4. ročníku zúčastnili preventivního programu s názvem Jak přežít na netu. S lektory organizace Pontis Šumperk diskutovali o bezpečí a úskalích při užívání sociálních sítí a v praktických ukázkách si osvojovali pravidla pohybu v kyberprostoru.

Velmi aktuální téma bylo pro žáky přínosem.

                                                                                                                         Mgr. Kateřina Němcová