Preventivní program ve 4. a 5. ročníku

Preventivní program ve 4. a 5. ročníku

V pátek 4. června se žáci 4. a 5. ročníku zabývali záludnostmi kyberprostoru v programu s názvem Ne – Bezpečná síť.

Beseda o zásadách bezpečné komunikace na sociálních sítích, bezpečného využití internetu, e-mailu, mobilu. Děti se dozvěděly, jak zacházet se svými osobními údaji, o kyberšikaně – jak jí čelit a kde hledat pomoc. Jsou jim předkládány modelové situace, které společně řeší.

Organizace Poradna zdraví Šumperk prostřednictvím kvalitní lektorky naše žáky velmi zaujala, těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Kateřina Němcová