Preventivní program v 5. ročníku

V pondělí 7. června se žáci 5. ročníku zabývali problematikou kouření v programu s názvem Kouření – vznik závislosti a její důsledky

Co je image, proč lidé kouří, jakými aktivitami je možné nahradit kouření, jak lze odmítnout cigaretu – práce ve skupinách (workshop). Ve druhé části při hře na pravdu a lež získávali žáci vhled do problematiky škodlivosti užívání tabákových výrobků, vzniku závislosti na nikotinu a vlivu kouření na zdraví, tělesný vzhled, okolí. Součástí programu byla názorná ukázka, co se kuřákům zachytí v plicích po vykouření jedné cigarety.

Organizace Poradna zdraví Šumperk prostřednictvím kvalitní lektorky naše žáky velmi zaujala, těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Kateřina Němcová