Preventivní programy v 5., 7. a 9. ročníku

V pondělí a úterý 18. a 19. prosince se žáci 5. ročníku vzdělávali v oblasti legálních návykových látek,
v 7. ročníku se zabývali poruchami příjmu potravy a žáci 9. ročníku rizikovým sexuálním chováním.

Organizace Poradna zdraví Šumperk prostřednictvím velmi milé, zkušené a kvalifikované lektorky svými besedami s interaktivními prvky naše žáky velmi zaujala.

Žáci pátého ročníku se zamýšleli nad otázkami co je image, proč lidé užívají návykové látky, jakými aktivitami je možné nahradit např. kouření, jak lze odmítnout cigaretu, alkohol a jiné návykové látky – práce ve skupinách. Ve druhé části při hře na pravdu a lež získávali žáci vhled do problematiky škodlivosti užívání návykových látek, vzniku závislosti např. na nikotinu a vlivu užívání návykových látek na zdraví, tělesný vzhled, okolí.

Program v sedmém ročníku probíhal formou výkladu, rozhovoru, žáci pracovali ve skupinách, zamýšleli se nad příčinami, projevy i následky mentální anorexie a bulimie.

Deváťáci byli v rámci aktivit a diskuze vedeni k vnímání rozdílu mezi zodpovědným a nezodpovědným sexuálním chováním, bavili se o lásce, sexu a vztahu mezi nimi.

Těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                                                     Mgr. Kateřina Žanda