Preventivní programy

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 proběhly na naší škole tyto preventivní programy: 30. 10. 2017 v 6. ročníku Klima ve třídě

12.1. 2018 v 5. ročníku Kouření a v 9. ročníku Rizikové sexuální chování

13.1. 2018 v 6. ročníku Kyberšikana a 7. ročníku Poruchy přijmu potravy

Ve druhém pololetí proběhnou ještě další programy v 5. ročníku, 8. ročníku a v 1. – 4.ročníku.

Mgr. Kateřina Němcová