PROJEKTOVÝ DEN – DEN VODY

V pátek 22. 3. slavíme v naší mateřské škole světový den vody. Téma letošního dne bylo „znečištění vod“. Den jsme zahájili společným rozhovorem o vodách – kde můžeme v přírodě vodu najít, kde se voda bere a také jaký je rozdíl mezi vodou slanou a sladkou. Děti s těmito otázkami neměly problém, a tak jsme se mohli dostat dále a vést diskuzi o tom, jakou vodu můžeme pít, jakou můžeme užívat v domácnosti a jaká voda je pro nás závadná a pít bychom ji nechtěli. Společně jsme došli k závěru, že vody znečištěné odpadky jsou problém a ohrožují i naše zdraví. Dopoledne plné badatelských, pohybových a vědomostních aktivit jsme si užili a již se těšíme na další projektový den. 

KOLEKTIV MŠ