Protipožární prevence ve škole

V úterý 26. 4. 2022 se žáci druhého, třetího a šestého ročníku zúčastnili besedy s pracovníky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje zaměřené hlavně na protipožární prevenci, ale i na ochranu obyvatelstva, mimořádné události, volání na tísňové linky a integrovaný záchranný systém. Prezentace na interaktivní tabuli byla vhodně doplněna příklady z běžného života a praktickými ukázkami. Celá beseda se nesla v příjemné, přátelské atmosféře.  Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací a užitečných rad.

Mgr. Kateřina Němcová, metodik prevence