Rozhodnutí o přijetí do MŠ Hrabišín

Přidělené registrační číslo dítěte Dítě bylo k předškolnímu vzdělávání MŠ Hrabišín pro školní rok 2017/2018:
M17001 PŘIJATO
M17002 PŘIJATO
M17003 PŘIJATO
M17004 PŘIJATO
M17005 PŘIJATO
M17006 PŘIJATO
M17007 PŘIJATO
M17008 PŘIJATO
M17009 PŘIJATO

 

Datum zveřejnění seznamu:   17. květen 2017

Mgr. Zdeněk Hořava  
ředitel ZŠ a MŠ Hrabišín

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání bude zveřejněno formou seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách ZŠ a MŠ Hrabišín, a to alespoň na dobu 15 dnů, tj. do 6. června  2017.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.