Rozloučení s předškoláky

Jak zpívají děti „Každá škola má svůj konec jako měla začátek, to co skončí, to už nejde nikdy vrátit na zpátek.“ Rok utekl jako voda a nadešel čas loučení, a tak jsme se v mateřské škole ve velkém stylu rozloučili s předškolními dětmi, které byly pasovány na školáky. Tento slavnostní den se v mateřské škole sešli rodiče, prarodiče a sourozenci, aby společně oslavily konec a zároveň vstup do nové životní etapy. V letošním roce jsme se rozloučili se 13. dětmi, které si pro rodiče s pomocí paní učitelek připravily bohaté pásmo plné básní a písniček. Akci doprovázela prezentace fotek dětí z předešlých let, tudíž jsme si v rychlosti mohli připomenout, jak ten čas letí a jak nám z malých dětí vyrostli velcí a šikovní školáci. Pasovacího meče se chopila budoucí třídní učitelka Mgr. Jana Březinová, ke gratulacím se připojila také paní starostka obce Ladislava Holoušová, pan ředitel školy Ing. Roman Hanák a zástupce ředitele pro mateřskou školu Bc. Martina Boráková. Na závěr slavnostního dne si děti sfoukly fontánu přání, připily si dětským šampaňským a rozkrojily dort, který pro ně připravila paní asistentka Lenka Podhajská a školnice Michaela Štelcová. Všem školákům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a všechny překážky, které na ně na jejich cestě čekají, aby zvládly s přehledem, jako tomu bylo doposud, a také aby se jim splnily jejich přání.

Tímto článkem bych také chtěla veřejně poděkovat paním učitelkám Bc. Barboře Bilošové a Kateřině Oulehlové, DiS za skvělou spolupráci a velké pracovní nasazení během celého školního roku. Poděkování patří také paní asistentce a školnici za dobře odvedenou práci. Také děkuji panu řediteli za jeho podporu, pomoc a vstřícné jednání. A na konec velké poděkování patří také rodičům dětí za jejich přízeň a zpětnou vazbu, která je pro nás velkým hnacím motorem pro další čas.

Všem dětem a rodičům přejeme krásné, pohodové a slunečné dny, a těšíme v novém školním roce.

Bc. Boráková Martina, zástupce ředitele pro MŠ