Branný den ZŠ

Poslední úterý v letošním školním roce se uskutečnil každoroční branný den na hasičském areálu v Hrabišíně. Na tento den jsme pozvali i školu z Brníčka. Žáci celé naší školy soutěžili ve smíšených družstvech společně s žáky z Brníčka v několika disciplínách s plným nasazením. Mezi disciplíny patřilo např. střílení vodou ze džberovky, střelba ze vzduchovky, poznávání topografických značek, dopravních značek, přírodnin, zvířecích stop, brouků a jiné. Stanoviště záchrany si pro žáky připravila paní doktorka Martina Rendová ze záchranné služby v Šumperku. Všichni žáci předvedli dokonalou týmovou práci a velice se jim dařilo. Akce končila až před obědem. Na areál se na nás přišly podívat i děti z místní mateřské školy a vyzkoušely si některá stanoviště. Velké poděkování patří paní doktorce, že si na nás udělala čas a hasičům, kteří nám umožnili uskutečnit tuto skvělou akci.

                                                                                                                      Mgr. Jana Březinová